Home

Writing är en internationell tidskrift med öppen tillgång som handlar om akademiskt, akademiskt och professionellt skrivande. Det syftar till att skriva experter från alla dessa områden.

Magasinet Writing är tvärvetenskapligt och är tillgängligt för alla individer och specialiserade samhällen som vill bidra till de nya diskurserna. Möjliga former av bidrag är forskningsartiklar, teoretiska artiklar samt analytiska utvärderingar av didaktiskt didaktiskt och rådgivande arbete relaterat till den aktuella specialdiskursen. Bidrag på engelska är också välkomna.

European Journal of Writing välkomnar opublicerade originalmanuskript som är relevanta för teorin och praxis för att skriva eller med ett stort problem för att skriva i dess olika didaktiska sammanhang.

Redaktionskommittén beslutar om att acceptera ett papper på grundval av ett externt anonymt peer review-förfarande. Manuskript accepteras på både tyska och engelska. Se våra riktlinjer för bidragsgivare.

Redaktör «Journal Writing»

Artikelinlämningar

Observera vår information för författare.

Se våra riktlinjer för bidragsgivare.

Lesen Sie die Seite auf Deutsch