Home

Schreiben jest międzynarodowym czasopismem o otwartym dostępie, zajmującym się pisaniem akademickim, edukacyjnym i zawodowym. Ma ona na celu pisanie ekspertyz ze wszystkich tych dziedzin.

Czasopismo Schreiben ma charakter interdyscyplinarny i jest dostępne dla wszystkich osób i środowisk zawodowych, które chcą wnieść swój wkład w powstające dyskursy. Możliwe formy wypowiedzi obejmują artykuły badawcze, eseje teoretyczne oraz analityczne oceny praktyki dydaktycznej i poradnictwa pisemnego w odniesieniu do aktualnego dyskursu specjalistycznego. Mile widziane są również wypowiedzi w języku angielskim.

European Journal of Writing z zadowoleniem przyjmuje niepublikowane oryginalne rękopisy istotne z punktu widzenia teorii i praktyki pisarskiej lub mające duże znaczenie dla pisania w różnych kontekstach dydaktycznych.

Komitet redakcyjny decyduje o przyjęciu pracy na podstawie zewnętrznej, anonimowej procedury wzajemnej weryfikacji. Rękopisy są akceptowane zarówno w języku niemieckim jak i angielskim. Zobacz nasze wytyczne dla współpracowników.

Redakcja „Zeitschrift Schreiben”

Zgłoszenia artykułów

Proszę zwrócić uwagę na nasze notatki dla autorów.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi Wytycznymi dla Uczestników.

Lesen Sie die Seite auf Deutsch