Home

Schreiben is een internationaal Open Access-tijdschrift dat zich bezighoudt met academisch, educatief en professioneel schrijven. Het is gericht op het schrijven van deskundigen op al deze gebieden.

Het tijdschrift Schreiben is interdisciplinair georiënteerd en staat ter beschikking van alle individuen en professionele gemeenschappen die een bijdrage willen leveren aan de opkomende discoursen. Mogelijke bijdragen zijn onderzoeksartikelen, theoretische essays en analytische evaluaties van de schrijfdidactische en schrijfbegeleidingspraktijk met verwijzing naar het huidige specialistische discours. Bijdragen in het Engels zijn ook welkom.

European Journal of Writing verwelkomt ongepubliceerde originele manuscripten die relevant zijn voor de theorie en praktijk van het schrijven of met een grote zorg voor het schrijven in zijn verschillende didactische contexten.

De redactiecommissie beslist op basis van een externe, anonieme peer review-procedure of een paper wordt geaccepteerd. Manuscripten worden zowel in het Duits als in het Engels geaccepteerd. Zie onze richtlijnen voor medewerkers.

Redactiebureau “Zeitschrift Schreiben”

Artikel inzendingen

Let op onze aantekeningen voor auteurs.

Raadpleeg onze richtlijnen voor medewerkers.

Lesen Sie die Seite auf Deutsch