Home

Writing er et internasjonalt tidsskrift for åpen tilgang som omhandler faglig, akademisk og profesjonell skriving. Det er rettet mot å skrive eksperter fra alle disse områdene.

Magasinet Writing er tverrfaglig og er tilgjengelig for alle individer og fagmiljøer som ønsker å bidra til de nye diskursene. Mulige bidragsformer er forskningsartikler, teoretiske artikler samt analytiske evalueringer av didaktisk didaktisk og rådgivende arbeid relatert til dagens spesialistdiskurs. Bidrag på engelsk er også velkomne.

European Journal of Writing ønsker velkommen upubliserte originale manuskripter som er relevante for teorien og praksisen med å skrive eller med stor bekymring for skriving i dens ulike didaktiske sammenhenger.

Redaksjonskomiteen bestemmer om de vil godta et papir på grunnlag av en ekstern anonym peer review-prosedyre. Manuskripter aksepteres på både tysk og engelsk. Se våre retningslinjer for bidragsytere.

Redaktør «Zeitschrift Schreiben»

Artikkelinnleveringer

Vær oppmerksom på informasjonen vår for forfattere.

Vennligst se våre retningslinjer for bidragsytere.

Lesen Sie die Seite auf Deutsch