Home

Kirjoittaminen on kansainvälinen avoimen pääsyn päiväkirja, joka käsittelee akateemista, akateemista ja ammatillista kirjoittamista. Sen tarkoituksena on kirjoittaa asiantuntijoita kaikista näistä alueista.

Kirjoittaminen -lehti on monitieteinen, ja se on saatavana kaikille yksilöille ja asiantuntijayhteisöille, jotka haluavat osallistua esiin nouseviin keskusteluihin. Mahdollisia osallistumismuotoja ovat tutkimusartikkelit, teoreettiset artikkelit sekä nykyiseen asiantuntijakeskusteluun liittyvän didaktisen didaktisen ja neuvoa-antavan työn analyyttiset arvioinnit. Englanninkieliset julkaisut ovat myös tervetulleita.

European Journal of Writing suhtautuu myönteisesti julkaisematta jätettyihin alkuperäisiin käsikirjoituksiin, jotka liittyvät kirjoittamisen teoriaan ja käytäntöön tai joilla on suuri merkitys kirjoittamisesta sen erilaisissa didaktisissa yhteyksissä.

Toimitusvaliokunta päättää, hyväksytäänkö asiakirja ulkopuolisen nimettömän vertaisarviointimenettelyn perusteella. Käsikirjoitukset hyväksytään saksaksi ja englanniksi. Katso avustajien ohjeet.

Toimittaja «Zeitschrift Schreiben»

Artikkelikirjoitukset

Huomaa kirjoittajille tarkoitetut tiedot.

Katso ohjeet avustajille.

Lesen Sie die Seite auf Deutsch